Jätkusuutlikud pakendid kaubandusele, tööstusele ja põllumajandusele

Muutunud arveldusarve nr ja pank


Eelmine
Korduvkasutades ja ümbertöödeldes võib olla plast sageli parim lahendus
Järgmine
Kas rohkem (aga paremat) plastikpakendit aitab plastireostust vähendada?