Kas naturaalsest toormest pakendid on lahendus?

Biolagunev, kompostitav, iselagunev, looduses lagunev - need väited jätavad positiivse mulje. Aga kas kõik on ikka nii ilus?
Kuna tradistsiooniline plastik laguneb looduses kaua, on töötatud välja palju alternatiive. Need lagunevad erinevatel mõjuritel palju kiiremini. Samas kulub neile ka palju ressursse - põllumaad, kütust, vett, elektrit etc.
Tänu erinevatele mõjuritele on tähtis ka lagundamise õige protsess. Hapnikuvaeses keskonnas võib mõni materjal lagunedes toota hoopis metaani, mis on süsihappegaasist 25 korda ohtlikum kasvuhoonegaas. Muist kompostitavaid materjale tohib suunata ainult tööstuslikule kompostimisele. Teisi võib jälle koduaias kompostida. Seega on võimalusi palju ja need pole enamasti ühildatavad. Varjantide suur hulk ajab tarbija segadusee ja suurendab keerukust. Ning suurendab võimalusi, et hea materjal satub valesse kohta ja kasu asemel tekib loodusele hoopis kahju.
Väheoluline pole ka risk tarbijkäitumisele, et kui miski on looduses hävinev, võib selle ka loodusesse visata. Seeläbi on peale ebaeetilisuse ka risk, et selline materjal satub keskkonda, kus ta ei hävine ja põhjustab kahju keskkonnale.
Mõte on hea aga ilmselt tuleb veel palju arendustööd teha ja luua arusaadav ja ühtne käitlussüsteem.
Rohkem infot siin artiklis https://www.theguardian.com/business-to-business/2017/oct/31/the-plastics-problem-are-natural-alternatives-doing-more-harm-than-good?CMP=share_btn_link 
Eelmine
Jäätmekäitlus kui lahendus
Järgmine
Korduvkasutades ja ümbertöödeldes võib olla plast sageli parim lahendus