Jätkusuutlikud pakendid kaubandusele, tööstusele ja põllumajandusele

Eelmine
Plastiku alternatiivide kasutamine võib suurendada merereostust
Järgmine
plasti tagasihoidlik osakaal pakendijäätmes, Eurostat andmed